Nyheter från Slöjdriket
Jul i Slöjdriket.
  1. Trekanten den 1 oktober 2015

Julmässan kommer inte att arrangeras i år, för de svar vi fick in på vår intresseanmälan 
räcker inte till för att fullfölja mässan. Vi är tre som är kvar av det gamla gänget. Var av 
två inte kan medverka fult ut. Övriga har slutat efter lång och trogen tjänst. Vi har med 
andra ord inte resurser för att genomföra vår fina mässa då det saknas personer för vår 
mässas genomförande.

Vi har inte stängt några dörrar till en fortsättning, men då måste vi få in nytt folk som är
intresserade av att driva vår mässa vidare. Är någon villig att axla de fallenas mantlar så 
är vi bereda att köra vidare med Jul i slöjdriket.

Vi kommer att göra allt för att föreningen ska fortsätta sin fina verksamhet att stödja 
ungas kamp att bli slöjdare och för slöjden i synnerhet. Vi priorterar ungdonsverksamhet.

Vi i styrelsen får tacka dig och alla andra för Ert engagemang i vår julmässa

Jul i Slöjdriket.

Vår hemsida är nu omarbetad och utlagd på nätet. Gå in och studera den. Ser du något 
som är fel eller vill komplettera den med text eller bilder så hör av dig. Vi kan ha glömt 
något eller skrivit något som är felaktigt. Så vänligen hör av dig.

På vårt konstituerande styrelsemöte den 30/7 2015, valdes Kjell Arvidson till ordförande, 
till kassör valdes Sven Carlsson och till sekreterare valdes Ros-Marie Carlsson.

Senare i år kallar vi till ett medlemsmöte där vi lägger upp riktlinjerna för vår fortsatta
verksamhet

 

Kontaktperson:

Kassör

Sven Carlsson, Sälggatan 8, 388 41 Trekanten

Telefon: 0480-508 70 eller 070-29 88  444

Mail: sven.h.carlsson@telia.com