Om föreningen
Torsåsbygdens slöjdförening
TSF bildades 22 januari 1986. Det är en ideell
förening med egen förvaltning och styrelse.

Målsättningen med föreningens verksamhet
beskrivs i dess stadgar:
Slöjdföreningen har till syfte
- att värna om bygdens hemslöjd
- att värna om slöjdtraditioner
- att stimulera till nyskapande och utveckling
   av slöjden
- att slå vakt om begreppet slöjdriket

TSF har omkring 70 enskilt anslutna medlemmar.
Det geografiska området för föreningens
verksamhet är i första hand Torsås kommun.
Målsättningsparagrafens att-satser uppfylls
genom att såväl föreningen, som enskilda
medlemmar, deltar i olika mäss- och
kulturevenemang. Detta gäller såväl inom
kommunens gränser som i övriga delar av Sverige
och utomlands. Kurser bedrivs i föreningens regi.
På föreningens årsmöte lottas det  i utbildningssyfte
ut en kursvecka på till exempel Sätergläntan, värd
ca 6000 kr. I samarbete med LION:s Torsås
bekostar vi två ungdomars deltagande i
Capellagårdens veckokurs "Från tall till pall"

TSF har med åren blivit ett naturligt forum för
det mesta som har med slöjd att göra, när
Torsås kommun ska visa sin profil utåt.
Slöjdföreningen har bland annat haft medlemmar
som visat sina slöjdtekniker på Liljevalcs konsthall i
utställningarna "Slöjdsommar" och "Slöjden är här,
slöjden är härlig", samt i ett riksomfattande
evenemang som hette "Hela Sverige skall leva".
På turistmässan i Göteborg finns det ofta aktiva
slöjdare från föreningen. Beträffande utlandet, så
har det varit slöjdare från föreningen i USA, Polen
och Tyskland.

I maj 2000 var fem slöjdare från TSF med på
"Smålandskalaset" på Svensk-amerikanska
institutet i Minneapolis, Minnesota. Syftet med
detta evenemang var att visa småländsk kultur
och småländskt hantverk för svenskättlingar och
andra intresserade. Väldigt många besökare kom,
och de var mycket intresserade av vad slöjdarna
hade att visa upp. Torsås kommun blev plötsligt
ett begrepp för kalasets gäster!

TSF:s ordförande Kjell Arvidsson ställer ut vid
den årliga mässan "Jul i Slöjdriket".

TSF:s egen slöjdmässa heter "Jul i Slöjdriket"
och går av stapeln veckan innan 1:a advent.
Denna mässa är föreningens egen och har varit
vårt "flaggskepp" i över 20 år. Här är det bygdens
slöjdare som visar upp sig och sitt slöjdkunnande,
testar sina alster och möter kunderna. Mässan
har ca 60 utställare och den visar verkligen vad
Slöjdriket Torsås kommun har för slöjd och
slöjdarekvaliteter att erbjuda besökare.

Kjell Arvidsson, TSF:s ordförande

 

KONTAKTPERSONER

Ordförande
br>E-post:


KassörE-post:
Plusgiro 22 60 18 -0 Sekreterare

E-post: