Torsåstuppen historia

Torsåstuppen, en symbol för Slöjdriket
Täljd ur ett stycke björkstam, med en välväxt gren
på som spjälkas upp med en kniv till spånor som bildar
tuppens stjärtfjädrar. Ur björkstammen växer en fågelkropp
fram under slöjdarens kniv. Barken sitter kvar runt bröstet
och på benen, stjärtfjädrarna formas till en vacker plym.
Av en grenklyka göres tuppens fot. Kam, ögon och haklapp
målas och tuppen är färdig.

Svår att massproducera
T
orsåstuppen representerar den genuina handslöjden,
där slöjdämnet formas av naturen och slöjdarens kniv.
Själva ämnet är inte så lätt att hitta, ty när vår Herre
skapade björken tänkte han tyvärr inte på Torsåstupparna.
Man kan inte komma närmare ett handslöjdat föremål.
Kanske är det därför som den har blivit en symbol för
Torsås kommun och Slöjdriket.

 

Kom på 1920-talet
T
orsåstuppen har sitt ursprung i gammal folklig
hemslöjdstradition i Gullabo - Torsåstrakten. Enligt
uppgift från hemslöjden i Kalmar dyker de första kända
tupparna upp i början av 1920-talet. Många namn har
nämnts från den första tiden: Alfred Karlsson, Wirsén,
Valdemar Olsson, Emil Gustavsson, med flera. 1940
utformade Emil Larsson en modell som använts av många
som förlaga.

 

Från "påsktupp" till Torsåstuppen
N
är Arvid Jonsson, "Tupp-Arvid", började slöjda tuppen
1960 tog intresset fart på allvar. Han gjorde nämligen
större tuppar, 50-70 cm, och några enstaka exemplar
över en meter höga. Från början var Torsåstuppen en
trevlig påskprydnad, men blev sedan en året-runt-tupp.
Begreppet "Torsåstuppen" var skapat! Torsåstuppen
täljdes och såldes med strykande åtgång av såväl Arvid
Jonsson som ett par av hans söner och andra slöjdare.
Många kända personer besökte Arvid, även kungaparet
i samband med Eriksgatan.

 

Symbol i rostfritt stål
1
993 satte Söderåkra/Torsås Köpmannaförening,
Företagarna i Torsås och Torsås kommun upp en stor
Torsåstupp av rostfritt stål i centrala Torsås. Formgivare
var Arvid Jonssons son Kjell Arvidsson, den av sönerna
som varit mest aktiv i slöjdutövandet. Fundamentet, ett
block i svart granit från Emmaboda Granit, bearbetades
av Rolf Arvidsson, också son till Arvid. Ståltuppen smiddes
av konstsmeden Lars Jaensson, Torslunda. Så nu kan
besökarna i Torsås möta kommunsymbolen i egen hög
person, där han från sin upphöjda position blickar ut
över Slöjdriket.

 

En levande bygdetradition
I
Arvids gamla verkstad är verksamheten fortfarande
kvar. Ibland sitter även en av hans sonsöner där och
täljer Torsåstuppar - därmed består traditionen i denna
slöjdarfamilj efter snart 50 år! Förhoppningsvis slår även
framtida generationer vakt om begreppet Torsåstuppen.

Kjell Arvidsson, mars 2000

Tillbaka!