Aktuellt

Årsmöte år 2024!
När: onsdag 13 mars 18:00- ca 20:00
Plats: Torsås bibliotek
, Applerumsgatan 2, Torsås
Kallelse har skickats ut via e-post. Vidare spridning via lokal affischering och webbsidan. Kallelse
Medlemskap för 2024: 100 kr 
Varmt välkomna!

Vi välkomnar nya medlemmar!
Är du slöjdare, konsthantverkare eller mathantverkare i Torsås kommun eller dess närområde, eller bara intresserad av hantverk och vill stödja vår verksamhet, är du välkommen att bli medlem!
Hör av dig till föreningens ordförande vid intresse.
Vi är nu 36 medlemmar (februari 2024)

Torsåsbygdens Slöjdförening på gång 2024 ...

 • Deltar i utvecklingsprojekt om utökat användande av Olssonska gården i Torsås. Kan föreningen få tillgång till ett rum att ha t ex sina medlemsmöten, kurser, workshops i? Ordna utställningar i ett iordningsställt Magasin?
  Föreningens representeras av Inga-Britt Karlsson, Anne-Grethe Nielsen, Svante Heed och Marita Engstrand.
 • Gullabo marknad 4 maj. Vill du sälja dina alster vid föreningens bord? Anmälan till Anne-Grethe Nielsen senast 15 april 070-63844 46.
 • Våryra 10-12 maj på Olssonska gården och Slöjdhuset. Våra medlemmar m. fl. bjuds in att sälja utomhus samt att vi arrangerar utställning i Magasinet. Mer info kommer senare.
 • Höstmarknad i samverkan med Olssonska gården och Slöjdhuset m.fl. Mer info kommer senare.
 • Utställning av ett urval av medlemmarnas alster på Torsås bibliotek under november och december 2024.
  Ansvariga Gunilla Barrdahl och Caroline Rooth
  Mer info kommer.

Vävgruppen SlöjdFröjd i Bergkvara på gång under 2024:..

 • Medverkar i projekt VÄV, Virserums Konsthall
  De av SlöjdFröjds medlemmar som är intresserade är inbjudna att delta i utställning i Virserums Konsthall tillsammans med ett flertal andra vävstugor runt om i Småland.
  www.virserumskonsthall.com
 • Söker ny lokal då deltagarna står utan vävstuga 31 maj! Känner du till någon lämplig lokal som rymmer 11-12 vävstolar och som man kan komma och gå till året runt? Toalett, kallvatten, belysning och eluttag behövs.