Aktuellt


Bergkvara vävgrupp har flyttat in i nya lokaler och finns nu på Förskolegatan 4 i Bergkvara.

Är du slöjdare, konsthantverkare eller mathantverkare i Torsås kommun eller dess närområde eller bara intresserad av hantverk och vill stödja vår verksamhet är du välkommen att bli medlem!

Torsåsbygdens slöjdförening bytte 2020 namn till Torsåsbygdens slöjd-, mat- och konsthantverksförening.

Vi vidgade 2020 begreppet hantverk till att också gälla mathantverk.
Välkommen att höra av dig till vår ordförande vid intresse.