Styrelse 2022

Ordförande
Marita Engstrand

Mobil: 073-83 43 601
E-post: marita.engstrand@gmail.com

Kassör

Gunilla Barrdahl

Mobil: 070-81 50 718

E-post: gunillabarrdahl@hotmail.com

Sekreterare
Lisbeth Segerdahl
E-post: lisbethsegerdahl646@gmail.com

Webbansvarig
Marita Engstrand
E-Post: meochpe@gmail.com