Om föreningen


Torsås Slöjdförening som är det ursprungliga namnet på föreningen bildades 22 januari 1986. Det är en ideell förening med egen förvaltning och styrelse. 

Målsättningen med föreningens verksamhet beskrivs i dess stadgar:
- att värna om bygdens hemslöjd

- att värna om slöjdtraditioner

- att stimulera till nyskapande och utveckling av slöjden

- att slå vakt om begreppet slöjdriket.


Det geografiska området för föreningens verksamhet är i första hand Torsås kommun.

Målsättningen med föreningens verksamhet uppfylls bl.a. genom att såväl föreningen, som enskilda medlemmar, deltar i olika mäss- och kulturevenemang såväl inom kommunens gränser som i övriga delar av Sverige och utomlands. Kurser kan bedrivas i föreningens regi.

År 2014 arrangerade Torsås slöjdförening den senaste slöjdmässan.

Det krävde mycket arbete och orken tog slut hos de aktiva.


Vi vidgar begreppet hantverk till att också gälla mathantverk. 

Som en konsekvens av detta har föreningen fr.o.m. 2020 bytt namn till Torsåsbygdens slöjd-, mat- och konsthantverksförening.
Men fortsatt gäller att bevara och utveckla begreppet Slöjdriket.

Till en början blir alla arrangemang i mindre skala. 

Vi tar efter flera år av pandemi nya tag och gör en omstart av föreningen!

Välkommen att bli medlem i vår förening!