Om föreningen


Torsås Slöjdförening bildades 22 januari 1986. Det är en ideell förening med egen förvaltning och styrelse.
Under en kort tid från 2020- mars 2023 hette föreningen Torsåsbygdens slöjd-, mat- och konsthantverksförening. Detta i syfte att vidga begreppet hantverk till att också gälla mathantverk.
Vid årsmötet 21 mars 2023 återgick dock föreningen till det ursprungliga namnet då det är välkänt, och inte så långt att uttala. Dock med den fortsatta ambitionen att vidga begreppet hantverk enligt ovanstående.

Målsättningen med föreningens verksamhet beskrivs i dess stadgar:
- att värna om bygdens hemslöjd

- att värna om slöjdtraditioner

- att stimulera till nyskapande och utveckling av slöjden

- att slå vakt om begreppet slöjdriket.


Det geografiska området för föreningens verksamhet är i första hand Torsås kommun.

Målsättningen med föreningens verksamhet uppfylls bl.a. genom att såväl föreningen, som enskilda medlemmar, deltar i olika mäss- och kulturevenemang såväl inom kommunens gränser som i övriga delar av Sverige och utomlands. Kurser kan bedrivas i föreningens regi.

År 2014 arrangerade Torsås slöjdförening den senaste slöjdmässan.

Det krävde mycket arbete och orken tog slut hos de aktiva.

Vi har efter flera år av pandemi tagit nya tag och gjort en omstart av föreningen. Till en böjan blir alla arrangemang i mindre skala.

2023 känns det att vi är på gång. Fortsatt en liten men dock växande förening. Vi har byggt upp en god samverkan med andra föreningar, Torsås kommun m.fl. aktörer. Flera projekt, utställningar m.m. planeras under året.

Välkommen att bli medlem i vår förening!