Välkommen alla medlemmar till
Torsåsbygdens slöjdförenings årsmöte 2024

När: Onsdag 13 mars 18:00 – ca 20:00
Plats: Torsås Bibliotek, Applerumsgatan 2, Torsås
Förtäring: Vi bjuder på smörgås, kaffe och te
Motioner till årsmötet: Lämnas senast 3 mars till ordföranden.
Anmälan: Senast 11 mars till ordföranden. Meddela samtidigt ev. behov av specialkost.
E-post: marita.engstrand@gmail.com eller sms/ring: 073-83 43 601

Medlemskap för 2024: 100 kr 
Bankgiro: 5022-6000 eller Swish: 1236743280
OBS! Ange ditt namn i fält för meddelande vid respektive betalsätt. I mån av plats även telefon/e-post.
Är du slöjdare, konsthantverkare eller mathantverkare i Torsås kommun eller dess närområde, eller bara intresserad av hantverk och vill stödja vår verksamhet, är du välkommen att bli medlem!
Mer info på www.slojdriket.se

Planer och aktiviteter för 2024

  • Deltar i utvecklingsprojekt om utökat användande av Olssonska gården i Torsås. Kan föreningen få tillgång till ett rum att ha t ex medlemsmöten, kurser, workshops i? Ordna utställningar i ett iordningsställt Magasin? Föreningen representeras av Inga-Britt Karlsson, Anne-Grethe Nielsen, Svante Heed och Marita Engstrand.
  • Gullabo marknad 4 maj. Vill du sälja dina alster/produkter vid föreningens bord kostnadsfritt? Anmälan till Anne-Grethe Nielsen senast 15 april 070-63 84 446
  • Våryra 10-12 maj på Olssonska gården och Slöjdhuset. Våra medlemmar m.fl. bjuds in att sälja utomhus samt att vi arrangerar utställning i Magasinet.
  • Höstmarknad i samverkan med Olssonska gården och Slöjdhuset m.fl.
  • Utställning på Torsås bibliotek av ett urval av medlemmarnas alster under november och december 2024. Ansvariga Gunilla Barrdahl och Caroline Rooth.
  • Vävgruppen SlöjdFröjd medverkar i projekt VÄV, Virserums Konsthall. De medlemmar som vill i de vävgrupper som medverkar i projektet, är inbjudna att ställa ut sina alster i en kommande utställning. virserumskonsthall.com
  • Vävgruppen SlöjdFröjd söker ny lokal då de är utan fr.o.m. 31 maj! Känner du till någon lämplig lokal/hus som rymmer 11-12 vävstolar och som man kan komma och gå till året runt? Toalett, kallvatten, belysning/ljusinsläpp och vägguttag behövs.